GKH

De Gojukai Karatedo Holland (GKH) is de overkoepelde organisatie in Nederland, waarbij alle Gojukai-dojo’s bij zijn aangesloten. De GKH is onderdeel van de International Karatedo Gojukai Association (IKGA), welk onder leiding staat van Saiko Shihan Goshi Yamaguchi.

Het lidmaatschap van de GKH/IKGA is apart van de contributie, maar wel verplicht.

Voor meer informatie, zie www.gojukai.nl.

Over ons | Lestijden | Contributie | Proeflessen