GKH

De Gojukai Karatedo Holland (GKH) is de overkoepelde organisatie in Nederland, waarbij diverse Gojukai-dojo’s bij zijn aangesloten.

Het lidmaatschap van de GKH/IKGA is apart van de contributie, maar wel verplicht.

Voor meer informatie, zie www.gojukai.nl.

Over ons | Lestijden | Contributie | Proeflessen