Kumite

Kumite betekent letterlijk ‘gevecht’.  Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verschillende trainingsvormen, namelijk:

  • basis kumite (Yakusoku kumite), dat bestaat uit vooraf vastgelegde vormen
  • het vrije kumite (sparren), waar bepaalde afspraken gelden ten aanzien van raken
  • wedstrijd kumite, waarbij door middel van technieken gescoord kan worden

Bovenstaande is altijd met respect voor de veiligheid van jezelf en de tegenstander. Al deze vormen worden met een partner (andere karateka) uitgevoerd. Kumite staat dan ook voor trainen met elkaar; niet tegen elkaar.

Gojukai | Wat is karate | Voor wie | Karateles | Kihon | KataBunkai