Voor wie

In principe is karate bestemd voor iedereen, ongeacht leeftijd. Echter, in de praktijk is gebleken dat bepaalde doelgroepen als jonge kinderen en senioren, veelal om een specifieke aanpak vragen. Daarom is er de mogelijkheid om in aparte groepen deel te nemen.

Op dit moment kennen we twee juniorgroepen. De eerste groep is voor jeugd van 6 tot 12 jaar, de tweede voor jongens en meiden van 12 tot en met 15 jaar. In deze lessen worden kinderen op een veilige en speelse manier weerbaarder gemaakt.

Tevens is er nu ook een groep voor senioren, vanaf 16 jaar. Deze groep zal zich meer richten op het technische aspect en het traditionele karate-do.

Wanneer mocht blijken dat er interesse is voor andere leeftijdsgroepen, zal gekeken worden naar mogelijkheden om die groepen op te starten.

Gojukai | Wat is karate | Karateles | Kihon | Kata | Kumite | Bunkai